Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
 

Бази даних


Каталог книг- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Періодичні видання (друковані) (328)Статті, доповіді, тези (3785)Рідкісні та цінні видання (25)Мережеві ресурси (68)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>DP=2018$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 10704
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
625.1(043.3)
С 34


    Сидорова, Е. А.
    Выбор параметров положения железнодорожного пути в плане методами сплайн-интерполяции : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06 / Е. А. Сидорова ; Науч.-исслед. ин-т ж.-д. трансп. (ОАО ВНИИЖТ). - Москва : АО "ВНИИЖТ", 2017. - 24 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Залізниці
   Железные дороги

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- геометрическое моделирование пути -- геометричне моделювання колії -- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУТИ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА -- ВЗАЄМОДІЯ КОЛІЇ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ -- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


Дод.точки доступу:
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта( ОА0 ВНИИЖТ)
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

2.
658.5.015.3:338.24(043.3)
Я 45


    Якимишин, Л. Я.
    Логістична парадигма формування ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Л. Я. Якимишин ; Львів. ун-т бізнесу та права. - Львів, 2017. - 40 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Логистика
   Логістика

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК -- цепи поставок -- АУТСОРСИНГ -- квазисорсинг -- квазісорсинг -- БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ -- БІЗНЕС- ПРОЦЕСИ -- СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ -- СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ


Дод.точки доступу:
Львівський університет бізнесу та права
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

3.
330.342.2:338.2(477)(043.3)
В 25


    Вдовічен, А. А.
    Особливості формування та механізм регулювання макроекономічних диспропорцій економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / А. А. Вдовічен ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України, 2017. - 39 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Економіка
   Экономика

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ДИСБАЛАНСИ -- ДИСБАЛАНСЫ -- ІНСТИТУЦІЙНІ СЕКТОРИ -- ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СЕКТОРА -- СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА -- СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА -- ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК -- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


Дод.точки доступу:
Вдовичен, А. А.; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

4.
   624.04/07
   Т 78


    Трумбачев, В. Ф.
    Измерение напряжений и деформаций методом фотоупругих покрытий / В. Ф. Трумбачев, Г. А. Катков ; Ин-т горного дела. - Москва : Наука , 1966. - 115 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-114. - 00.43 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Строительная механика
   Будівельна механіка

   Материаловедение

   МатеріалознавствоДод.точки доступу:
Катков, Г. А.; Ин-т горного дела
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

5.
   У 629
   Т 78


    Трунин, С. Ф.
    Надежность судовых машин и механизмов : учеб. пособие для вузов / С. Ф. Трунин, Л. А. Промыслов, О. Р. Смирнов. - Ленинград : Судостроение, 1980. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-189. - 00.40 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Судостроение
   Суднобудування

Кл.слова (ненормовані):
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ -- НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Дод.точки доступу:
Промыслов, Л. А.; Смирнов, О. Р.
Примірників всього: 3
АУЛ (3)
Свободны: АУЛ (3)
Знайти схожі

6.
   624.13
   Т 78


    Трупак, Н. Г.
    Замораживание грунтов в подземном строительстве / Н. Г. Трупак. - Москва : Недра, 1974. - 278 с. : ил. - Библиогр.: с. 275-276. - 1.18 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Механика грунтов
   Механіка грунтів


Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

7.
   624.13
   Т 78


    Трупак, Н. Г.
    Замораживание грунтов в строительной индустрии / Н. Г. Трупак. - М. : Гос. изд. строит. лит., 1948. - 320 с. - 16.50 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Механика грунтов
   Механіка грунтів


Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

8.
   624.13
   Т 78


    Трупак, Н. Г.
    Замораживание грунтов в строительстве : (Примеры применения) / Н. Г. Трупак. - Москва : Стройиздат, 1970. - 224 с. : ил. - Библиогр. в конце книги. - 00.88 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Механика грунтов
   Механіка грунтів


Примірників всього: 6
АНЛ (6)
Свободны: АНЛ (6)
Знайти схожі

9.
   624.13
   Т 78


    Трупак, Н. Г.
    Замораживание грунтов при строительстве подземных сооружений / Н. Г. Трупак. - Москва : Недра, 1979. - 344 с. : ил. - Библиогр.: с. 343. - 1.40 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Механика грунтов
   Механіка грунтів


Примірників всього: 2
АНЛ (2)
Свободны: АНЛ (2)
Знайти схожі

10.
   531
   Т 78


    Трусделл, К.
    Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред : пер. с англ. / К. Трусделл ; под ред.: П. А. Жилина, А. И. Лурье. - Москва : Мир, 1975. - 592 с. - Библиогр. в конце глав. - Указ.: с. 572-585. - 2.75 р.
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Механика
   МеханікаДод.точки доступу:
Жилин, П. А. \ред.\; Лурье, А. И. \ред.\
Примірників всього: 3
АНЛ (3)
Свободны: АНЛ (3)
Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)