Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
 

Бази даних


Каталог книг- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Періодичні видання (друковані) (22)Статті, доповіді, тези (366)Рідкісні та цінні видання (12)Мережеві ресурси (5)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Пошуковий запит: <.>DP=201804$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 1033
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
625.1(043.3)
С 34


    Сидорова, Е. А.
    Выбор параметров положения железнодорожного пути в плане методами сплайн-интерполяции : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06 / Е. А. Сидорова ; Науч.-исслед. ин-т ж.-д. трансп. (ОАО ВНИИЖТ). - Москва : АО "ВНИИЖТ", 2017. - 24 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Залізниці
   Железные дороги

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- геометрическое моделирование пути -- геометричне моделювання колії -- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУТИ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА -- ВЗАЄМОДІЯ КОЛІЇ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ -- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


Дод.точки доступу:
Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта( ОА0 ВНИИЖТ)
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

2.
658.5.015.3:338.24(043.3)
Я 45


    Якимишин, Л. Я.
    Логістична парадигма формування ланцюгів поставок товарів повсякденного попиту : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Л. Я. Якимишин ; Львів. ун-т бізнесу та права. - Львів, 2017. - 40 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Логистика
   Логістика

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК -- цепи поставок -- АУТСОРСИНГ -- квазисорсинг -- квазісорсинг -- БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ -- БІЗНЕС- ПРОЦЕСИ -- СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ -- СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ


Дод.точки доступу:
Львівський університет бізнесу та права
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

3.
338.43:631.11(043.3)
У 74


    Ус, С. І.
    Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємст в нестабільному ринковому середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / С. І. Ус ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України, 2017. - 22 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Економіка сільського господарства
   Экономика сельского хозяйства

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА -- КОНЪЮНКТУРА РЫНКА -- КОН'ЮНКТУРА РИНКУ -- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА -- ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


Дод.точки доступу:
Ус С. И.; Національний університет біоресурсів і природокористування України
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

4.
334.724.6-047.36(043.3)
С 77


    Старух, А. І.
    Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку підприємництва в державному секторі економіки України : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.03 / А. І. Старух ; Ужгород. нац. ун-т. - Львів : ПАІС, 2017. - 20 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Економіка
   Экономика

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ПІДПРИЄМНИЦТВО -- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО -- державний сектор економіки -- государственный сектор экономики


Дод.точки доступу:
Ужгородський національний університет
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

5.
656.21.05(043.3)
С 89


    Сугоровский, А. В.
    Метод определения эффективности диспетчерского регулирования на участках, в узлах и сортировочных станциях : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.08 / А. В. Сугоровский ; Петербург. гос. ун-т путей сообщ. Императора Александра І. - СПб. : СР ПГУПС, 2016. - 16 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Сортировочные станции
   Сортувальні станції

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- классификатор диспетчерских регулировочных приемов -- класифікатор диспетчерських регулювальних прийомів -- ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ -- информационизация диспетчерского регулирования -- інформаціонізація диспетчерського регулювання -- диспетчеризация регулировочных приемов -- диспетчеризація регулювальних прийомів


Дод.точки доступу:
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра І
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

6.
331.453:613.55(043.3)
Ц 94


    Циганкова, С. Г.
    Обгунтування параметрів нормалізації аероіонного режиму в приміщеннях при штучній іонізації повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / С. Г. Циганкова ; Придніпр. держ. акад. буд. та архіт. - Дніпро : Лібра, 2017. - 21 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Охорона праці
   Охрана труда

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- аероіон -- аэроион -- штучна іонізація повітря -- искусственная ионизация воздуха -- комп'ютеризоване робоче місце -- компьютеризированное рабочее место


Дод.точки доступу:
Цыганкова, С. Г.; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

7.
658.512.3:621(043.3)
Т 74


    Тропіцина, Ю. С.
    Теоретико-методичне забезпечення використання аутсорсингу на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Ю. С. Тропіцина ; Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : ТОВ Рейтинг, 2016. - 20 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Організація виробництва
   Організація праці

   Машинобудування

   Машиностроение

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -- МАШИНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА -- АУТСОРСИНГ -- АУТСОРСЕР


Дод.точки доступу:
Тропицына, Ю. С.; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

8.
621.391(043.3)
Р 88


    Русин, В. Б.
    Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх практичне застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / В. Б. Русин ; Львівська політехніка. - Львів, 2017. - 20 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Кібернетика
   Кибернетика

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- хаос -- генератор хаотичних сигналів -- генератор хаотических сигналов -- МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ -- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- LabView


Дод.точки доступу:
Русын, В. Б.; Львівська політехніка
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

9.
141.33(043.3)
Т 41


    Тимофєєв, О. В.
    Філософсько-теологічні погляди Бернарда Клервоського в контектсті європейської історії філософії : автореф. дис. ... філос. наук: 09.00.05 / О. В. Тимофєєв ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Харків : ФОП Панов А. Н., 2016. - 22 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Філософія
   Философия

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- християнська філософія -- христианская философия -- містика -- мистика -- синергія -- синергия -- патристика -- смирение -- смирення -- гординя -- гордыня


Дод.точки доступу:
Тимофеев, А. В.; Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

10.
629.422(092)(043.3)
П 42


    Повисша, М. А.
    Діяльність М. Л. Щукіна (1848-1924) в контексті розвитку залізничного транспорту : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.07 / М. А. Повисша ; Держ. економіко-технол. ун-т трансп. - Київ : ДЕТУТ, 2017. - 24 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Паровози
   Паровозы

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ІСТОРІЯ ПАРОВОЗОБУДУВАННЯ -- ИСТОРИЯ ПАРОВОЗОСТРОЕНИЯ


Дод.точки доступу:
Повисшая М. А.; Державний економіко-технологічний університет транспорту
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)