Головна
Авторизація
Прізвище
№ читательского билета
 

Бази даних


Каталог книг- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Періодичні видання (друковані) (49)Статті, доповіді, тези (226)Рідкісні та цінні видання (1)Мережеві ресурси (2)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201807$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 318
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
165.75(091)(043.3)
К 65


    Константинов, М. В.
    Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини ХХ ст. (історико-філософський аналіз) [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / М. В. Константинов ; наук. кер. Г. Є. Аляєв ; Дніпров. нац. ун-т. - Дніпро, 2017. - 19 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Философия
   Філософія

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- кіносеміотика -- киносемиотика -- кіномова -- киноязык -- поліглотична модель комунікації -- полиглотическая модель коммуникации -- структуралізм -- структурализм -- постструктуралізм -- постструктурализм


Дод.точки доступу:
Аляєв, Г. Є. \наук. кер.\; Дніпровський національний університет
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

2.
625.143:625.42(043.3)
К 66


    Коростельов, Є. М.
    Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06 / Є. М. Коростельов ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. - Київ, 2017. - 20 с. : іл. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Рельсы
   Рейки

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- раціональна шорсткість -- рациональная шероховатость -- рейки метрополітену -- рельсы метрополитена -- попереджувальне шліфування -- предупредительное шлифование -- мащення -- смазывание


Дод.точки доступу:
Коростелев, Е. Н.; Державний університет інфраструктури та технологій
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

3.
005.936.3/.954(043.3)
К 73


    Котляревська, К. Ю.
    Теоретичне та методичне забезпечення найму персоналу підприємства [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / К. Ю. Котляревська ; Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків, 2018. - 20 с. : табл., рис. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Менеджмент
Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ -- УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ -- соціально-відповідальний найм -- социально-ответственный наем -- Трудовий кодекс -- Трудовой одекс -- рух персоналу -- движение персонала -- соціальна відповідальність -- социальная ответственность


Дод.точки доступу:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

4.
656.015.11:656.11(043.3)
К 90


    Кульбашна, Н. І.
    Ергономічне запезбечення умов руху на суміжних ділянках доріг [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.04 / Н. І. Кульбашна ; наук. кер. І. Е. Линник ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2017. - 24 с. : рис., табл. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Автомобильный транспорт
   Автомобільний транспорт

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ДОРОЖНАЯ СРЕДА -- дорожнє середовище -- условия движения -- умови руху -- восприятие движения -- сприйняття інформації -- эргатическая система -- ергатична система -- действия водителя -- дії водія -- энтропийные характеристики -- ентропійні характеристики


Дод.точки доступу:
Линник, І. Е. \наук. кер.\; Кульбашная Н. И.; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

5.
624.014:620.193(043.3)
К 96


    Кущенко, І. В.
    Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.01 / І. В. Кущенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Полтава, 2017. - 20 с. : табл., рис. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Металлические конструкции
   Металеві конструкції

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ -- СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ -- моніторинг корозійної захищеності -- мониторинг коррозионной защищенности -- несуча здатність -- несущая способность -- корозійна небезпека -- коррозионная опасность -- оцінка ризиків -- оценка рисков


Дод.точки доступу:
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

6.
004.9:378(043.3)
Л 45


    Лендюк, Т. В.
    Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для побудови системи комп'ютерізації освіти [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т. В. Лендюк ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 20 с. : іл., табл. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Информационные технологии
   Інформаційні технології

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- компьютерное адаптивное тестирование -- КОМП'ЮТЕРНЕ АДАПТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ -- ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ -- ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ -- MOODL -- пакет SCORM


Дод.точки доступу:
Тернопільський національний економічний університет
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

7.
   005
   Д 30


    Демченко, Г. Д.
    Організаційне забезпечення активізації інноваційної діяльності підприємства [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Г. Д. Демченко ; Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків, 2018. - 20 с. : табл. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Менеджмент
Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ -- ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- концептуальна модель -- концептуальная модель -- ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ -- ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ


Дод.точки доступу:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

8.
004.896:656.2(043.3)
А 86


    Артемьев, И. С.
    Автоматизация процессов идентификации железнодорожных подвижных единиц на основе гибридных нейроиммунных моделей [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / И. С. Артемьев ; Ростов. н/Д ун-т путей сообщения. - Ростов-на-Дону, 2017. - 16 с. : рис. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Железнодорожная автоматика
   Залізнична автоматика

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- АСУЖТ -- АСУЗТ -- НЕЙРОИМУННАЯ МОДЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ -- НЕЙРОІМУННА МОДЕЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ -- распознание инвентарных номеров -- розпізнання інвентарних номерів -- идентификация подвижных единиц -- ідентифікація рухомих одиниць -- автоматическая локализация подвижных единиц -- автоматична локалізація рухомих одиниць


Дод.точки доступу:
Ростовский-на-Дону университет путей сообщения
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

9.
629.3.015.3(043.3)
А 19


    Авершин, А. Г.
    Вдосконалення аеродінамічних характеристик автомобілів для спорту методами чисельного і натурного експерименту [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.02 / А. Г. Авершин ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Харків, 2018. - 20 с. : рис. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Транспортные средства
   Транспортні засоби

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- гоночні автомобілі -- гоночные автомобили -- аеродинамічні дослідження -- аэродинамические исследования -- дорожні випробовування -- дорожные испытания


Дод.точки доступу:
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

10.
   1
   Б 18


    Байрачний, В. О.
    Соціальна відповідальність у суспільстві, що трансформується [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / В. О. Байрачний ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2018. - 20 с. -
ДРНТІ
УДК
Рубрики: Философия
   Філософія

Кл.слова (ненормовані):
АВТОРЕФЕРАТ -- міждисциплінарні інтерпретації -- междисциплинарные интерпретации -- ціннісна орієнтація -- ценностная ориентация -- еволюція суспільства -- эволюция общества -- трансформація соціальної відповідальності -- трансформация социальной ответственности


Дод.точки доступу:
Байрачный В. О.; Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Примірників всього: 1
АНЛ (1)
Свободны: АНЛ (1)
Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)