Рідкісні та цінні видання (проект "Металургійна україніка")
українськоюenglish Залізнична українікаНБ УДУНТ

      Проєкт «Металургійна україніка» розпочато у 2021 р. Головна мета проєкту – збирання, зберігання та підвищення доступності рідкісних і цінних видань (XIX – перша половина XX ст.), присвячених становленню та розвитку металургійної галузі. Представлені е-копії видань з фондів бібліотеки НМетАУ (тепер УДУНТ) і бібліотек України, що відскановані працівниками бібліотеки УДУНТ, а також електронні ресурси, які запозичені з відкритих українських джерел.

  1. Изгарышевъ, Н. А. Электрохимическая теорія разрушенія металловъ [Електронний ресурс] / Н. А.  Изгарышевъ. – Москва : [Типо-лит. Русскаго товарищества], 1916. – 48,1 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) Повний текст

  2. Ледебуръ, А. Руководство по чугуно- и сталелитейному дѣлу [Електронний ресурс]. Часть I-я / проф. А. Ледебуръ. ; сь послѣдняго исправленнаго и дополненнаrо нѣмецкаго изданiя переведено подъ редакцiей горнаго инженера А. А. Вольскаго – С.-Петербургъ : Книжный магазинъ В. Эриксонъ, 1898. – 118 МБ. (Сканувала Бровкіна С. В.) Повний текст